TYDOL PLUS & STAR SORE THROAT ĐỒNG HÀNH CÙNG MISS WORLD VIETNAM 2023 TRONG VÒNG CHUNG KHẢO TOÀN QUỐC