Nghiên cứu & Phát triển

  • Home
  • Nghiên cứu & Phát triển

Kể từ khi thành lập, các nỗ lực nghiên cứu của RV Group đã hướng tới việc tăng khả năng tiếp cận các loại thuốc cải tiến với giá tố. Chúng tôi tập trung vào các sản phẩm có khả năng độc quyền và giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của bệnh nhân, do đó tập trung vào việc phát triển các sản phẩm khác biệt.

Đơn vị nghiên cứu và phát triển của chúng tôi bao gồm ATRA tại Ấn Độ và BRV tại Việt Nam. Hệ thống tuân thủ ISO, Hướng dẫn ICH Q8 và các tiêu chuẩn quốc tế khác. Chúng tôi đã phát triển và chuyển giao công nghệ thành công hơn 300 sản phẩm trong Tập đoàn RV, và nhiều sản phẩm tuân thủ tương đương sinh học với thuốc gốc.

India

R&D Center at RV Lifesciences

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển RV Lifesciences là cơ sở phát triển công thức mới nhất theo công nghệ tiên tiến mang đẳng cấp quốc tế. Cơ sở này đã được Cục Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp (DSIR) của Chính phủ Ấn Độ công nhận là Trung tâm in-house R&D. Trung tâm có đội ngũ giàu kinh nghiệm gồm 17 nhà khoa học Nghiên cứu và phát triển và 9 dược sĩ, cũng như được trang bị các thiết bị hiện đại bao gồm máy HPLC và thiết bị sắc ký khí.

Vietnam

R&D Center at BRV

BRV has its Research and Development Centre to develop the latest formulation as per latest technological trends. The R&D Centre can develops formulations in therapeutic segments including Antivirals, Antibacterial, Antiretroviral agent, Anthelmintic agent, Iron chelating agent, Cardiovascular agent, Analgesics and Hypoglycemic.