Tydol
TYDOL SACHET – HẠ SỐT NHANH CHO BÉ

TYDOL 80

Thành phần: Mỗi gói 1,5 g chứa: Acetaminophen 80 mg

Chỉ định: Hạ sốt. Giảm đau từ nhẹ đến vừa do: cảm lạnh, cảm cúm, nhức đầu, đau họng, mọc răng, chích ngừa, cắt amiđan. Thuốc dùng điều trị cho trẻ em cân nặng từ 6 – 20 kg.

TYDOL 150

Thành phần: Mỗi gói 1,5 g chứa: Acetaminophen 150 mg

Chỉ định: Hạ sốt. Giảm đau do: cảm lạnh, cảm cúm, nhức đầu, đau họng, mọc răng, chích ngừa, cắt amiđan. Thuốc dùng điều trị cho trẻ em cân nặng từ 8 – 30 kg.

Tydol 250

Thành phần: Mỗi gói 1,5 g chứa: Acetaminophen 250 mg

Chỉ định: Hạ sốt. Giảm đau từ nhẹ đến vừa do: Cảm lạnh, cảm cúm, nhức đầu, đau họng, mọc răng, chích ngừa, cắt amiđan. Thuốc dùng điều trị cho trẻ em cân nặng từ 13 – 50 kg.

TYDOL – GIẢM ĐAU, HẠ SỐT NHANH CHO CẢ NHÀ

Countdown