RVK MYANMAR TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC KHÁNH LẦN THỨ 75 CỦA MYANMAR TẠI NHÀ MÁY