Hội Thảo Chuyên Đề Tiêu Hóa “Sẵn sàng cho những chuyến đi xa”

Hội Thảo Chuyên Đề Tiêu Hóa “Sẵn sàng cho những chuyến đi xa”

Kính mời Quý Nhà Thuốc tham gia chương trình: Hội Thảo Chuyên Đề Tiêu Hóa “Sẵn sàng cho những chuyến đi xa”

Thời gian: 10:30 ngày 19 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Khách Sạn Mường Thanh – Khu E1, Cồn Cái Khế, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Bình luận trên Facebook
Bài viết liên quan