Phân biệt bệnh cúm mùa, cảm lạnh và COVID-19
WEBINAR

Chương trình cập nhật kiến thức và kỹ năng Phân biệt bệnh cúm mùa, cảm lạnh và COVID -19. KIỂM SOÁT VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ

Nội dung chương trình

Đăng ký

Webinar đã chính thức bắt đầu

Countdown