Những Điểm Mới Từ AASLD 2021
Hội thảo trực tuyến

Những Điểm Mới Từ AASLD 2021 Chiến Lược Sàng Lọc Và Kết Nối Chăm Sóc Điều Trị HCV

AASLD 2021 là Hội nghị thường niên uy tín và được mong đợi nhất đối với các bác sĩ Gan mật. Nhiều thông tin khoa học cập nhật. Các hướng dẫn điều trị mới được công bố.

RV Group vinh dự phối hợp cùng Tổng Hội Y Học và các chuyên gia đầu ngành, gửi đến quý Bác sĩ những thông tin mới nhất từ AASLD 2021 và chiến lược sàng lọc, kết nối chăm sóc điều trị HCV.

Diễn giả

Nội dung chương trình

  • Opening

  • Những điểm mới từ AASLD 2021

  • Chiến lược sàng lọc và kết nối chăm sóc điều trị HCV

  • Q&A

Đăng ký

Webinar đã chính thức bắt đầu

Countdown