Định Nghĩa Cho Việc Điều Trị PPI Lâu Dài

Định Nghĩa Cho Việc Điều Trị PPI Lâu Dài

Hiện nay, việc sử dụng thuốc ức chế bơm proton (PPI) ngày càng trở nên phổ biến, và nhiều trường hợp sử dụng liên tục trong nhiều tháng đến nhiều năm. Tuy nhiên, chưa có sự thống nhất ý kiến để xác định như thế nào là sử dụng PPI lâu dài, đó cũng là mục tiêu của nghiên cứu. Nghiên cứu này xem xét và so sánh các định nghĩa về việc sử dụng PPI dài hạn trong các tài liệu hiện có và mô tả cơ sở lý luận của mỗi định nghĩa. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng có thể đề xuất định nghĩa chung để sử dụng trong nghiên cứu và trên lâm sàng.

Cơ sở dữ liệu PubMed và Cochrane Library được sử dụng để tìm kiếm các ấn phẩm liên quan đến việc sử dụng PPI dài hạn, còn các nghiên cứu đã đăng ký sẽ được tìm kiếm trên trang web ClinicalTrials.gov. Kết quả thu được là có tổng cộng 742 nghiên cứu, trong đó có 59 nghiên cứu đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí đã đề ra. Ngoài ra, đã tìm ra thêm hai nghiên cứu đang tiến hành.

Định nghĩa như thế nào là sử dụng PPI dài hạn trong các nghiên cứu thay đổi từ trên 2 tuần đến hơn 7 năm, trong đó phổ biến nhất là ít nhất 1 năm hoặc ít nhất 6 tháng. Tổng cộng 12/61 (20%) các nghiên cứu đã đưa ra lý do hợp lý cho định nghĩa của mình. Vì vậy, có thể thấy định nghĩa về điều trị PPI dài hạn khác nhau đáng kể giữa các nghiên cứu và ít khi được hợp lý hóa.

Trên lâm sàng, đối với bệnh nhân có triệu chứng trào ngược, hơn 8 tuần sử dụng PPI được xem là dài hạn và hơn 4 tuần ở bệnh nhân khó tiêu hoặc loét dạ dày tá tràng. Với mục đích nghiên cứu, 6 tháng có thể xem là một định nghĩa hợp lý trong các nghiên cứu dược lý học, còn các nghiên cứu về tác dụng ngoại ý cần một định nghĩa phù hợp, tùy thuộc vào thời gian sử dụng cần thiết. Chúng tôi đề xuất bạn nên luôn hợp lý hóa định nghĩa mà bạn lựa chọn.

Theo Haastrup PF, et al, “When does proton pump inhibitor treatment become long term? A scoping review”

Bình luận trên Facebook
Bài viết liên quan