Winston Pharmaceuticals Ltd

Winston Pharmaceuticals là đơn vị tiếp thị của RV Group tại thị trường Ấn Độ, có danh mục thị trường với hơn 50 sản phẩm có thương hiệu.

Được thành lập vào năm 1996, đây là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu ở Ấn Độ. Năm 2017 là một bước nhảy vọt trong lịch sử của công ty khi Winston Pharmaceuticals Ltd hợp tác với RV Healthcare, Singapore (hiện nay là RV Group).

Contact

Location

H-15, Suite No-06, BSI Corporate Office, Rise Tower, Sec-63, Noida(UP), PIN-201307

Contact

T: +91 120 4915471

E: info@winstonpharma.com

W: https://www.winstonpharma.com